Dotace na podporu obnovy přirozených funkcí krajiny

Máte zájem o revitalizaci obecního vodního toku či o tvorbu a obnovu ekostabilizačních prvků v krajině? Chybí vám však finanční prostředky na realizaci projektu?Získejte dotaci od Ministerstva životního prostředí!

Zařídíme kompletní zpracování žádosti, včetně jejího podání! V další fázi za vás realizujeme výběrové řízení a také vypracujeme povinné závěrečné vyhodnocení celé akce.

Podporované činnosti

  • Příprava akce včetně zpracování projektové dokumentace
  • Odbahnění vodní nádrže
  • Revitalizace či renaturace koryta vodního toku včetně revitalizace nivy
  • Vybudování, obnovení nebo zrekonstruování malých vodních nádrží
  • Obnovení nebo vytvoření mokřadů a prvků za účelem zadržení vody
  • Tvorba a obnova ekostabilizačních prvků v krajině (např. remízky, meze, zasakovací pásy, mělké příkopy apod.) a tvorba biotopů
  • Výsadba nebo ošetření stromů
  • Likvidace invazních druhů

Alokace 30 mil. Kč


Výše dotace:
až 100 %

Zavolejte nám: 797 979 530