Dotace na zřízení dětských skupin

Dotace na zřízení dětských skupin

Využijte dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z Národního plánu obnovy (komponenta 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu práce) na budování kapacit dětských skupin pro veřejný sektor dle zákona č. 247/2014 Sb.

Aktuální dotační výzva je zaměřena na zvýšení kapacity zařízení péče o děti, konkrétně prostřednictvím těchto podporovaných aktivit:

 1. výstavba nové budovy sloužící pro provoz dětské skupiny;
 2. rekonstrukce a úprava stávajících prostor pro dětské skupiny;
 3. nákup nemovitosti (pozemku, stávající budovy k rekonstrukci).

Mezi hlavní způsobilé výdaje patří rovněž :

 1. úprava nezastavěných venkovních ploch určená pro pobyt dětí (včetně travnaté plochy a oplocení),
 2. budování a modernizace související inženýrské sítě (vodovod, kanalizace, plyn, elektrické vedení),
 3. demolice původního objektu na pozemku (odstranění stavby musí souviset s realizací projektu),
 4. pořízení systémů protipožární ochrany, bezpečnostních zařízení a osvětlení,
 5. výdaje vázané na energetické úspory (např. zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměny oken a dveří, realizace fotovoltaických systému, rekonstrukce střechy/střešního pláště včetně zateplení, rekonstrukce fasády, výměna kotle na fosilní paliva či elektrickou energii a výstavba nebo rekonstrukce otopné soustavy).

Další důležité informace k výzvě:

 • DPH je uznatelným nákladem (neplatí pouze v případě nákupu nemovitosti)
 • Udržitelnost 5 + 5 let (5 let dětská skupina + 5 let jiný typ služby pro občany)
 • Možné stavět či rekonstruovat i prostory v pronájmu
 • Provozovatelem dětské skupiny nemusí být příjemce dotace
 • Podpora již postavené a zapsané dětské skupiny
  • Zpětná uznatelnost výdajů od února 2020
  • Podpora i pro dětskou skupinu s již ukončenou rekonstrukcí nebo stavbou zapsanou do evidence dětských skupin od 18. 3. 2022

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi mateřskou školou a dětskou skupinou?

Mateřská škola

 • MŠMT
 • cílová skupina: děti
 • děti ve věku od 2 let do zahájení povinné školní docházky
 • zajišťuje povinné předškolní vzdělávání
 • školní vzdělávací program

Dětská skupina

 • MPSV
 • cílová skupina: rodiče
 • děti vě věku od 6 měsíců do zahájení povinné školní docházky
 • povinné předškolní vzdělávání formou individuálního plánu
 • plán výchovy a péče
 • účast rodičů malých dětí na trhu práce

Jaké jsou možnosti využití dětských skupin v obcích?

 1. Pokud máte v obci MŠ, která má nedostatečnou kapacitu, dětská skupina může doplňovat kapacitu MŠ.
 2. Pokud máte v obci MŠ, která ale nepřijímá děti mladší 3 let, dětská skupina může zajišťovat péči o děti ve věku 2-3 roky.
 3. Pokud máte v obci MŠ, dětská skupina může rodičům nabídnout možnost volby předškolního zařízení péče o děti.
 4. Pokud v obci MŠ chybí, dětská skupina může zajišťovat péči o děti předškolního věku.
 5. Kapacita dětské skupiny rovněž může pomoci pokrýt požadavky obcí z okolí.

Možnosti financování provozu dětské skupiny:

Shrnutí

Oprávněný žadatel: obce (bez rozdílu velikosti), kraje, příspěvkové organizace obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace,veřejnoprávní VŠ, ústavy Akademie věd, veřejné výzkumné instituce Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management od přípravy projektu, přes podání žádosti, až po přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
1 000 000 Kč (dolní limit dotace na jednu akci)
Maximální způsobilé výdaje:
25 000 000 Kč (horní limit dotace na jednu akci)
Výše dotace:
100 % způsobilých výdajů
Číslo a druh výzvy:
Dotační výzva NPO č. 31_22_045 / průběžná
Datum příjmu žádostí:
14. 4. 2023 – 15. 11. 2023
Dotační program:
Národní plán obnovy
Oprávněný žadatel:
Obce (bez rozdílu velikosti), kraje, příspěvkové organizace obcí a krajů, dobrovolné svazky obcí, organizační složky státu a jimi zřizované příspěvkové organizace, veřejnoprávní VŠ, ústavy Akademie věd a veřejné výzkumné instituce.

Zavolejte nám: 797 979 530