Dotace na výstavbu a obnovu rybníků a malých vodních nádrží

Máte v majetku obce rybník či vodní nádrž, která je v nevyhovujícím stavu nebo máte plány vystavět vodní plochu novou? Chybí vám peníze na realizaci?Zařídíme kompletní zpracování žádosti, včetně jejího podání! V další fázi za vás realizujeme výběrové řízení a také vypracujeme povinné závěrečné vyhodnocení celé akce.

Na co konkrétně můžete dotaci získat?

Rekonstrukce, oprava a odbahnění rybníků a malých vodních nádržíchza účelem retence a akumulace vody v krajině, za současného zlepšení jejich technického stavu a navracení základních a vodohospodářských funkcí

Výstavba a obnova rybníků a malých vodních nádržích jako prostředek v boji se suchem a zvýšení zásob užitkové vody

Co je potřeba?

Pro úspěšné podání žádosti o dotaci je potřeba vypracovaná projektová dokumentace a zajištěná potřebná vyjádření vodoprávního úřadu. Nutné je také včas vyřešit případné majetkoprávní vztahy a statut dotčených parcel v katastru nemovitostí. Je tak obzvláště důležité řešit tyto věci s předstihem. S obstaráním všech podkladů vám rádi pomůžeme!


Výše dotace:
až 70 %

Zavolejte nám: 797 979 530