Naše činnost

Potřebujete získat finanční prostředky z dotačních programů pro Váš projekt a hledáte spolehlivého poskytovatele komplexních služeb v oblasti dotačního poradenství?

Naše společnost působí na trhu více než 13 let. Jsme spolehlivý partner obcí, měst a firem po celé České republice. Dlouhodobě se zaměřujeme na dotační poradenství, které zajišťujeme ve všech fázích projektů. Při žádostech o dotace dosahujeme úspěšnost 98% a můžeme se pyšnit stovkami spokojených klientů. Dotace nevnímáme jako cíl, ale jako prostředek k naplnění vize regionálního rozvoje. Je pro nás potěšením vám pomáhat s realizací vašich projektů přispívajících k trvale udržitelnému rozvoji občanské společnosti.

15+

15+ let působení na českém trhu

98%

98% úspěšnost při podávání žádostí o dotace

100+

1000+ spokojených klientů z řad obcí, měst, DSO a firem

1500+

1500+ úspěšně podaných žádostí o dotaci

10 mld.

10 mld. Kč získaných dotací

Na co se specializujeme?

Pomůžeme Vám získat finanční prostředky nejen z fondů Evropské unie, ale také z národních a krajských dotačních programů, z Národního plánu obnovy (NPO) či z Modernizačního fondu. V rámci evropských dotací se zaměřujeme především na oblast životního prostředí a na regionální rozvoj, tedy na Operační program Životní prostředí (OPŽP) a Integrovaný regionální operační program (IROP). Orientujeme se však v každém operačním programu a jsme schopni Vám poskytnout kvalitní poradenské služby ve všech tematických oblastech.

V našem širokém portfoliu podaných žádostí najdete projekty zaměřující se na:

  • ochranu životního prostředí (biodiverzita, rybníky, nádrže, dešťovka, sucho),
  • odpadové hospodářství (sběrné nádoby, kompostéry, sběrné dvory, vratné kelímky),
  • protipovodňová opatření,
  • rekonstrukci veřejných budov (mateřské a základní školy, kulturní domy),
  • výstavbu a rekonstrukci sportovišť,
  • rekonstrukci veřejného osvětlení a jiné infrastruktury (chodníky),
  • podporu cestovního ruchu (rekonstrukce památek),
  • udržitelnou mobilitu (elektromobily a nabíjecí stanice),
  • energetické úspory (fotovoltaické elektrárny, zateplení veřejných budov),
  • a mnohé další…

A jaké služby Vám můžeme v rámci dotačního poradenství nabídnout?

1. ANALÝZA VAŠEHO PROJEKTU

Na základě našich dlouholetých zkušeností a Vámi poskytnutých informací o investičím záměru provedeme analýzu vhodných forem financování Vašeho projektu. V rámci vstupní analýzy posoudíme Váš projekt z hlediska všech aktuálních dotačních možností a výzev.

2. VÝBĚR NEJVHODNĚJŠÍ DOTAČNÍ VÝZVY

Nejlepší způsob financování Vašeho projektu budeme hledat nejen mezi dotacemi z fondů Evropské unie, ale také z Národního plánu obnovy, Modernizačního fondu, či z národních a krajských dotačních programů. Najdeme pro Váš projekt tu nejvhodnější dotační výzvu.

3. PŘÍPRAVA ŽÁDOSTI O DOTACI

Každá dotační výzva má odlišné specifické podmínky, povinné přílohy a různé administrativní požadavky. Pomůžeme Vám s přípravou žádosti o dotaci, včetně kompletace všech nezbytných dokumentů, a to tak, aby žádost byla v souladu s platnými pravidly daného programu.

4. PODÁNÍ ŽÁDOSTI O DOTACI

Kompletně připravená žádost, splňujicí veškeré požadavky fondů, se musí podat v příslušném systému, například v systému ISKP2021+, AIS MPO, AIS SFŽP, ISPROFIN a další. My Vám s podáním žádosti o podporu pomůžeme a se vším Vám poradíme.

5. VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ V RÁMCI PROJEKTU

Po schválení žádosti o dotaci je nezbytné bezchybně realizovat výběrové řízení na dodavatele činností v rámci projektu. Díky bohatým zkušenostem našeho právního oddělení a jejich perfektní orientaci v legislativě Vám pomůžeme se všemi administrativními úkony během procesu výběrového řízení.

6. ADMINISTRACE A ŘÍZENÍ PROJEKTU

Po zahájení fyzické realizace projektu nastává dlouhý a náročný administrativní proces, který zahrnuje mimo jiné i finanční vypořádání projektu, bezchybné plnění všech závazků, dodržování stanovených termínů, vykazování hodnot indikátorů apod. Spolehlivě Vám zajistíme zpracování veškerých těchto administartivních úkonů, a to jak během realizace projektu, tak i v době jeho udržitelnosti.

Poradíme Vám a pomůžeme Vám získat dotaci pro Váš projekt. Neváhejte a kontaktuje nás!