Žádosti o dotace zpracováváme i v programovém období 2021–2027

Starosti s vašimi projekty nechte na nás! Zajistíme zpracování žádosti o dotaci i dotační management. Využijte zkušenosti našich odborníků. Na trhu působíme již od roku 2009 a máme 98% úspěšnost při získávání dotací. Úvodní konzultaci vašeho záměru u nás máte zdarma.

Aktuální dotační výzvy

Dotace na krajinné prvky a malé vodní nádrže

Získejte dotaci z Operačního programu Životní prostředí na podporu přírodě blízkých opatření v krajině a…

Dotace na zpracování studií a plánů

V srpnu začal příjem žádostí o dotaci na zpracování studií a plánů, tj. plánu územního systému…

Dotační výzva MMR na zpracování územích plánů a jejich transformaci do jednotného standardu

Využijte dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora územně plánovacích činností obcí…

Zpracováváme žádosti o dotace na projekty z těchto oblastí