Dotace 2021–2027

Harmonogram výzev

Připravili jsme pro vás harmonogram dotačních výzev ve formě kalendáře plánovaných dotací. Najdete zde název dotačního programu, číslo dané výzvy a termín příjmu žádostí o dotace. Kliknutím na konkrétní číslo výzvy či podporovanou oblast se dostanete na stránku s podrobnějšími informacemi o dané výzvě. V případě jakýchkoliv dotazů k dotačním výzvám samozřejmě neváhejte kontaktovat naše odborníky.

leden 2023
únor 2023
březen 2023
duben 2023
květen 2023
červen 2023
červenec 2023
srpen 2023
září 2023
říjen 2023
listopad 2023
prosinec 2023
leden 2024
únor 2024
březen 2024
duben 2024
květen 2024
červen 2024
červenec 2024
srpen 2024
září 2024
říjen 2024
listopad 2024
prosinec 2024

Dotační podpora projekčních činností na výstavbu bytových domů pro obce

Národní plán obnovy
číslo: 1. výzva
Datum podání žádosti: 20. 11. 2023 - 30. 4. 2024 (14:00)

Energetické úspory památkově chráněných budov

Modernizační fond
číslo: ENERGov č. 2/2023
Datum podání žádosti: 16. 10. 2023 - 29. 2. 2024

Dotace na výstavbu pasivních mateřských, základních i středních škol

Modernizační fond
číslo: ENERGov č. 3/2023
Datum podání žádosti: 16. 10. 2023 - 30. 11. 2023

Dotace na revitalizaci brownfieldů

SFPI (NPO)
číslo: 8/NPOBF/2023
Datum podání žádosti: 15. 9. — 16. 10. 2023

Dotace na krajinné prvky a malé vodní nádrže

Operační program Životní prostředí 2021-2027
číslo: 46 a 47
Datum podání žádosti: 12. 7. 2023 – 26. 4. 2024

Dotace na zpracování studií a plánů

Operační program Životní prostředí 2021-2027
číslo: 51
Datum podání žádosti: 16. 8. 2023 – 31. 7. 2024

Dotační výzva MMR na zpracování územích plánů a jejich transformaci do jednotného standardu

117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+
číslo: 1/2023/117D55100
Datum podání žádosti: 14. 3. 2023 – 31. 10. 2023 (12:00 hod.)

Dotace na modernizaci či výstavbu kompostáren a bioplynek

Národní program Životní prostředí
číslo: 6/2023
Datum podání žádosti: 1. 9. 2023 – 1. 5. 2024

Dotace na zadržování vody v krajině

Národní program Životní prostředí
číslo: 5/2023
Datum podání žádosti: 7. 6. 2023 – 31. 1. 2024

Dotace na výstavbu nájemních bytů

Státní fond podpory investic
číslo: 1/NB/2023
Datum podání žádosti: 15. 5. 2023 – 15. 9. 2023

Pořízení elektromobilů pro sociální služby

Národní plán obnovy
číslo: 31_23_066
Datum podání žádosti: 20. 7. 2023 - 31. 10. 2023

Dotační podpora na opravu památek

IROP 2021-2027
číslo: 51, 52
Datum podání žádosti: 13. 6. 2023 – 13. 12. 2023 (ukončení příjmu žádostí je možné i dříve, po vyčerpání alokace)

Dotace na protipovodňová opatření

Operační program Životní prostředí 2021-2027
číslo: 48
Datum podání žádosti: 28. 6. 2023 – 15. 12. 2023

Dotace na zateplování a energetické úspory ve veřejných budovách

OPŽP 2021 - 2027
číslo: 37. a 38. výzva
Datum podání žádosti: 3. 4. 2023 – 1. 3. 2024

Dotace na výstavbu cyklostezek

SFDI
číslo: SFDI Cyklostezky
Datum podání žádosti: 21. 2. 2023 – 30. 6. 2023

Dotace na  opravy místních komunikací a rekonstrukce veřejných budov

Podpora rozvoje regionů 2019+
číslo: 2/2023/117D8210
Datum podání žádosti: 2. 5. 2023 – 5. 6. 2023

Dotace na rekonstrukci mateřských i základních škol

Program MF ČR 29823
číslo: 1
Datum podání žádosti: 25. 1. 2023 – 3. 3. 2023

Dotace na podporu budování zelené infrastruktury měst a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel

IROP 2021-2027
číslo:
Datum podání žádosti: 23. 1. 2024 – 10. 6. 2024

Dotace na prevenci vzniku odpadů a modernizaci sběrných dvorů

OPŽP 2021-2027
číslo: 24. výzva
Datum podání žádosti: 21. 12. 2022 – 20. 3. 2023

Dotace na nákup elektromobilů pro obce

Národní program Životní prostředí
číslo: 3/2022
Datum podání žádosti: od 6. 6. 2022 do 15. 12. 2023

Dotace na bezbariérové úpravy chodníků a zvyšování bezpečnosti dopravy

SFDI
číslo: Bezpečnost 2023
Datum podání žádosti: 21. 2. 2023 – 30. 6. 2023

Dotace na výstavbu a rekonstrukci chodníků

IROP 2021-2027
číslo: 40 a 41
Datum podání žádosti: 20. 10. 2022 – 6. 10. 2023 (ukončení příjmu žádostí je možné i dříve, po vyčerpání alokace)

Dotace na revitalizace muzeí

IROP 2021-2027
číslo: 33 a 34
Datum podání žádosti: 6. 10. 2022 – 1. 3. 2023 (ukončení příjmu žádostí je možné i dříve, po vyčerpání alokace)

Dotace na výstavbu cyklostezek

IROP 2021-2027
číslo:
Datum podání žádosti: 11. 10. 2022 – 27. 9. 2023 (ukončení příjmu žádostí je možné i dříve, po vyčerpání alokace)

Dotace na rozvoj e-Governmentu

IROP 2021-2027
číslo: 8 a 9
Datum podání žádosti: 17. 10. 2022 – 28. 2. 2023 (ukončení příjmu žádostí je možné i dříve, po vyčerpání alokace)

Dotace na hospodaření se srážkovými vodami a opatření proti povodním

OPŽP 2021-2027
číslo: 19
Datum podání žádosti: 14. 9. 2022 – 31. 10. 2023

Dotace na nakládání s odpady

OPŽP 2021-2027
číslo: 4
Datum podání žádosti: 7. 9. 2022 – 30. 6. 2023

Dotace na fotovoltaiku pro malé i velké obce

Modernizační fond
číslo: RES+3/2022
Datum podání žádosti: 17. 8. 2022 – 29. 9. 2023

Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení, včetně stožárů a kabelizace

Národní plán obnovy
číslo: 1/2022
Datum podání žádosti: 5. 5. 2022 – 31. 12. 2024