Dotace 2021–2027

Aktuální nabídka dotací

V roce 2023 se konečně začínají naplno rozbíhat dotace z programového období 2021-2027. Na této stránce pro vás budeme zveřejňovat informace o aktuálních dotačních výzvách ze všech operačních programů. Nespecializujeme se jen na žádosti o dotace. Díky našim dlouholetým zkušenostem vám můžeme pomoci zajistit většinu podkladů potřebných k podání žádosti o dotaci i dotační management po přiznání dotace. Neváhejte se na nás obrátit s dotazy ohledně vašich projektů, jsme tu, abychom vám kvalifikovaně poradili.

Voda a sucho

30. května, 2023

Dotace na protipovodňová opatření

Využijte dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 nabudování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorbu nových digitálních povodňových plánů, generelu…
Dotace energetické úspory
Energetické úspory

18. května, 2023

Získejte dotaci na zateplení a další energetické úspory veřejných budov

Operační program Životní prostředí nabízí dotaci na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Dotace umožní školám, obecním úřadům a dalším…
Dotace na zřízení dětských skupin
Školství a sport

17. května, 2023

Dotace na zřízení dětských skupin

Využijte dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z Národního plánu obnovy (komponenta 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu…
SFDI poskytuje dotace na výstavbu cyklostezek
Infrastruktura

16. května, 2023

SFDI poskytuje dotace na výstavbu cyklostezek

Do 30.6.2023 je možné podávat žádosti o dotaci na výstavbu a opravy cyklistických stezek a také na zřízení jízdních pruhů…
Dotační výzva MMR na místní komunikace i veřejné budovy
Infrastruktura

12. dubna, 2023

Dotační výzva MMR na místní komunikace i veřejné budovy

Využijte dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na opravy místních komunikací a rekonstrukce…
Školství a sport

20. února, 2023

Dotace na rekonstrukci mateřských i základních škol

Využijte dotaci Ministerstva financí ČR na opravu, modernizaci či výstavbu (nástavbu, vestavbu, přístavbu) základních a mateřských škol zřizovaných obcemi, včetně…
Infrastruktura

12. prosince, 2022

IROP chystá výzvu na podporu zelené infrastruktury

Integrovaný regionální operační program 2021-2027 chystá na prosinec vyhlášení výzvy na podporu budování zelené infrastruktury měst a obcí pro zkvalitnění…
Odpady

5. prosince, 2022

OPŽP podpoří prevenci vzniku odpadů

Využijte dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na projekty nákupu kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů pro…
Infrastruktura

29. listopadu, 2022

Dotace na nákup elektromobilů pro obce

Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím, krajům, nebo dobrovolným svazkům obcí dotaci na nákup elektromobilů. V rámci výzvy je možné podpořit…
Infrastruktura

28. listopadu, 2022

SFDI poskytne příspěvky na zvyšování bezpečnosti

Využijte dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury na bezbariérové úpravy chodníků a financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy. Dne…
Infrastruktura

15. listopadu, 2022

Dotace na výstavbu a rekonstrukci chodníků

Využijte dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekty výstavby, modernizace či rekonstrukce komunikací pro pěší nebo komunikace pro…
Cestovní ruch

7. listopadu, 2022

Dotace na revitalizace muzeí

Od října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na revitalizace, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost muzeí….
Infrastruktura

1. listopadu, 2022

Dotace na výstavbu cyklostezek

Od 11. října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na infrastrukturu pro cyklistickou dopravu. V rámci projektu…
Veřejná správa

27. října, 2022

Dotace na rozvoj e-Governmentu

Od října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na rozvoj e-Governmentu. V rámci výzvy je možné podpořit…
Voda a sucho

21. října, 2022

Dotace na hospodaření se srážkovými vodami a opatření proti povodním

Využijte dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových opatření a podporu budování vsakovacích…
Odpady

10. října, 2022

Dotace na nakládání s odpady

Od září probíhá příjem žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, zaměřených na odpadovou infrastrukturu měst a obcí….
Energetické úspory

1. října, 2022

Dotace na fotovoltaiku pro malé i velké obce

Využijte dotaci v rámci Modernizačního fondu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně…
Voda a sucho

21. září, 2022

Dotace na výstavbu a obnovu rybníků a malých vodních nádrží

Máte v majetku obce rybník či vodní nádrž, která je v nevyhovujícím stavu nebo máte plány vystavět vodní plochu novou? Chybí…
Krajina

21. září, 2022

Dotace na podporu obnovy přirozených funkcí krajiny

Máte zájem o revitalizaci obecního vodního toku či o tvorbu a obnovu ekostabilizačních prvků v krajině? Chybí vám však finanční prostředky na realizaci projektu?Získejte dotaci od Ministerstva životního…
Infrastruktura

21. září, 2022

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Získejte dotaci v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj.  Na co konkrétně můžete dotaci získat?
Veřejné osvětlení

21. září, 2022

Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení, včetně stožárů a kabelizace

Využijte dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z Národního plánu obnovy na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a…