Dotace 2021–2027

Aktuální nabídka dotací

Dotace pro obce a města v programovém období 2021-2027 jsou v plném proudu. Na této stránce pro vás zveřejňujeme informace o aktuálních dotačních výzvách ze všech operačních programů. Nespecializujeme se jen na žádosti o dotace pro města a obce. Díky našim dlouholetým zkušenostem vám můžeme pomoci zajistit většinu podkladů potřebných k podání žádosti o dotaci i dotační management po přiznání dotace. Neváhejte se na nás obrátit s dotazy ohledně vašich projektů, jsme tu, abychom vám kvalifikovaně poradili.

Dotační podpora projekčních činností na výstavbu nájemního bydlení pro obce

Využijte 100% dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Národního plánu obnovy na přípravu…

Dotace na budování dostupného nájemního bydlení

Státní fond podpory investic připravuje v rámci nového programu Dostupné bydlení dotační výzvu na podporu výstavby…

Dotační příspěvek na zvyšování bezpečnosti dopravy a bezbariérové úpravy chodníků

Státní fond dopravní infrastruktury nabízí dotační příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti…

Dotační podpora rozvoje cestovního ruchu v obcích

IROP zahájil příjem žádostí o dotaci na rozvoj veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu s důrazem…

Dotace na zpracování místní energetické koncepce

Využijte až 95 % dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z Národního plánu obnovy na zpracování…

Dotace na kompostéry i kelímky

68. výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 bude zaměřena na pořízení domácích kompostérů…

Dotace na výstavbu, rekonstrukce a pořízení bytů i bytových domů pro obce

Integrovaný regionální operační program nabízí podporu pro výstavbu, rekonstrukce a pořízení bytů, bytových domů i…

Dotace na energetické úspory bytových domů ve vlastnictví obcí

Program Nová zelená úsporám, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí, nabízípodporu pro stávající bytové domy…

Dotace na odpadové hospodářství

59. výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 je zaměřena na výstavbua modernizaci sběrných…

Dotace na komunální FVE

Využijte dotaci v rámci Modernizačního fondu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných…

Dotační podpora projekčních činností na výstavbu bytových domů pro obce

Využijte 100% dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Národního plánu obnovy na přípravu…

Energetické úspory památkově chráněných budov

Modernizační fond nabízí možnost dotace na úsporná opatření u památkově chráněných či architektonicky cenných budov…

Dotace na výstavbu pasivních mateřských, základních i středních škol

Zřizovatelům mateřských, základních a středních škol nabízí Modernizační fond možnost dotace na výstavbu energeticky efektivních…

Dotace na revitalizaci brownfieldů

Státní fond podpory investic nabízí obcím a krajům dotaci na revitalizaci území se starou stavební…

Dotace na krajinné prvky a malé vodní nádrže

Získejte dotaci z Operačního programu Životní prostředí na podporu přírodě blízkých opatření v krajině a…

Dotace na zpracování studií a plánů

V srpnu začal příjem žádostí o dotaci na zpracování studií a plánů, tj. plánu územního systému…

Dotační výzva MMR na zpracování územích plánů a jejich transformaci do jednotného standardu

Využijte dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora územně plánovacích činností obcí…

Dotace na modernizaci či výstavbu kompostáren a bioplynek

Od září startuje příjem žádostí o dotaci do Národního programu Životního prostředí na pořízení vybavení…

Dotace na zadržování vody v krajině

Využijte dotaci z Národního programu Životního prostředí na revitalizaci a renaturaci vodních toků a niv, budování…

Dotace na výstavbu nájemních bytů

Podpora pro výstavbu nájemních bytů pro všechny právnické osoby z Programu Nájemní bydlení. Finanční prostředky…

Pořízení elektromobilů pro sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí dotaci na nákup elektromobilů pro sociální služby z Národního plánu…

Dotační podpora na opravu památek

IROP v červnu zahájí příjem žádostí o dotaci na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO…

Dotace na protipovodňová opatření

Využijte dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 nabudování a rozšíření varovných a výstražných systémů, tvorbu…
Dotace energetické úspory

Dotace na zateplování a energetické úspory ve veřejných budovách

Operační program Životní prostředí nabízí dotaci na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Dotace umožní…
SFDI poskytuje dotace na výstavbu cyklostezek

Dotace na výstavbu cyklostezek

Do 30.6.2023 je možné podávat žádosti o dotaci na výstavbu a opravy cyklistických stezek a…
Dotační výzva MMR na místní komunikace i veřejné budovy

Dotace na  opravy místních komunikací a rekonstrukce veřejných budov

Využijte dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na…

Dotace na rekonstrukci mateřských i základních škol

Využijte dotaci Ministerstva financí ČR na opravu, modernizaci či výstavbu (nástavbu, vestavbu, přístavbu) základních a…

Dotace na podporu budování zelené infrastruktury měst a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel

Integrovaný regionální operační program 2021-2027 chystá na prosinec vyhlášení výzvy na podporu budování zelené infrastruktury…

Dotace na prevenci vzniku odpadů a modernizaci sběrných dvorů

Využijte dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na projekty nákupu kompostérů a opakovaně…

Dotace na nákup elektromobilů pro obce

Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím, krajům, nebo dobrovolným svazkům obcí dotaci na nákup elektromobilů. V…

Dotace na bezbariérové úpravy chodníků a zvyšování bezpečnosti dopravy

Využijte dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury na bezbariérové úpravy chodníků a financování opatření ke zvýšení…

Dotace na výstavbu a rekonstrukci chodníků

Využijte dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekty výstavby, modernizace či rekonstrukce komunikací…

Dotace na revitalizace muzeí

Od října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na revitalizace, odbornou infrastrukturu…

Dotace na výstavbu cyklostezek

Od 11. října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na infrastrukturu pro…

Dotace na rozvoj e-Governmentu

Od října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na rozvoj e-Governmentu. V…

Dotace na hospodaření se srážkovými vodami a opatření proti povodním

Využijte dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na projekty realizace přírodě blízkých protipovodňových…

Dotace na nakládání s odpady

Od září probíhá příjem žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, zaměřených na…

Dotace na fotovoltaiku pro malé i velké obce

Využijte dotaci v rámci Modernizačního fondu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných…

Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení, včetně stožárů a kabelizace

Využijte dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z Národního plánu obnovy na rekonstrukce a inovace…