Dotace na revitalizace muzeí

Od října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na revitalizace, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost muzeí. V rámci projektu je možné realizovat revitalizace muzeí, včetně nové výstavby! Výzva je určena pro muzea zřizovaná státem, krajem, nebo obcí, která spravují sbírku dle zákona č. 122/2000 Sb.

Výzvy č. 33 (MRR) a 34 (PR) jsou zaměřeny na podporu realizace těchto aktivit:

  • revitalizace muzeí;
  • posílení odborné infrastruktury a odborného vybavení muzeí.

Podporovány jsou rovněž další související výdaje, např. pořízení:

  • nové expozice, rekonstrukce stávajících expozic
  • přednáškové sály a edukační prostory
  • konzervátorsko-restaurátorské dílny
  • zázemí pro návštěvníky (WC, šatna, pokladna, informační služby, klidová zóna
  • určená pro návštěvníky)
  • pořízení zařízení pro digitalizaci muzejních sbírek a aplikační SW
  • digitální evidence a zabezpečení muzejních sbírek, tvorba metadat
  • venkovní mobiliář jako součást expozic

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, sepsání studie proveditelnosti, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu. 


Minimální způsobilé výdaje:
3 000 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
80 000 000 Kč
Výše dotace:
85 %
Číslo a druh výzvy:
33. (MRR) a 34. (PR) výzva /průběžná
Datum příjmu žádostí:
6. 10. 2022 – 1. 3. 2023 (ukončení příjmu žádostí je možné i dříve, po vyčerpání alokace)
Dotační program:
IROP 2021-2027
Oprávněný žadatel:
obec, kraj, organizace zřízená krajem či obcí, ad.

Zavolejte nám: 797 979 530