Dotační oblast: Školství a sport

Zajistíme pro Vás dotaci na výstavbu či rekonstrukci MŠ i ZŠ ve Vaší obci. Specializujeme se rovněž na dotační podporu sportovních zařízení, jako je výstavba sportovišť, nebo jejich modernizace. Zpracujeme pro Vás studie proveditelnosti, zajistíme komplexní dotační management, poradíme Vám v průběhu realizace projektu i během čerpání dotace.

16. října, 2023

Dotace na výstavbu pasivních mateřských, základních i středních škol

Zřizovatelům mateřských, základních a středních škol nabízí Modernizační fond možnost dotace na výstavbu energeticky efektivních…

20. února, 2023

Dotace na rekonstrukci mateřských i základních škol

Využijte dotaci Ministerstva financí ČR na opravu, modernizaci či výstavbu (nástavbu, vestavbu, přístavbu) základních a…

Podporované oblasti dotací