Dotační oblast: Školství a sport

Zajistíme pro Vás dotaci na výstavbu či rekonstrukci MŠ i ZŠ ve Vaší obci. Specializujeme se rovněž na dotační podporu sportovních zařízení, jako je výstavba sportovišť, nebo jejich modernizace. Zpracujeme pro Vás studie proveditelnosti, zajistíme komplexní dotační management, poradíme Vám v průběhu realizace projektu i během čerpání dotace.

Dotace na zřízení dětských skupin

17. května, 2023

Dotace na zřízení dětských skupin

Využijte dotaci Ministerstva práce a sociálních věcí ČR z Národního plánu obnovy (komponenta 3.3 Modernizace služeb zaměstnanosti a rozvoj trhu…

20. února, 2023

Dotace na rekonstrukci mateřských i základních škol

Využijte dotaci Ministerstva financí ČR na opravu, modernizaci či výstavbu (nástavbu, vestavbu, přístavbu) základních a mateřských škol zřizovaných obcemi, včetně…

Podporované oblasti dotací