Dotační oblast: Odpady

Zajišťujeme dotace zejména pro obce, města, nebo DSO se zaměřením na nakládání s odpady i předcházení jejich vzniku. Z dotace si tak můžete pořídit např. zahradní kompostéry pro občany, štěpkovače, opakovaně použitelné nádobí, kontejnery na sběrná hnízda, zavést door-to-door systém sběru odpadů, nebo vystavět nový sběrný dvůr či RE-USE centrum. Pro Vaše záměry vypracujeme analýzu potenciálu produkce odpadů a materiálových toků a zajistíme všechny další potřebné přílohy.

14. srpna, 2023

Dotace na modernizaci či výstavbu kompostáren a bioplynek

Od září startuje příjem žádostí o dotaci do Národního programu Životního prostředí na pořízení vybavení…

5. prosince, 2022

Dotace na prevenci vzniku odpadů a modernizaci sběrných dvorů

Využijte dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na projekty nákupu kompostérů a opakovaně…

10. října, 2022

Dotace na nakládání s odpady

Od září probíhá příjem žádostí o dotaci z Operačního programu Životní prostředí 2021-2027, zaměřených na…

Podporované oblasti dotací