Dotační oblast: Cestovní ruch

Zajistíme pro Vás dotaci na zlepšení stavu památek, muzeí a knihoven, digitalizaci nebo rozvoj naučných stezek, navigačních systémů, záchytných parkovišť, informačních center, či vodácké infrastruktury. Zpracujeme pro Vás studie proveditelnosti, zajistíme komplexní dotační management, poradíme Vám v průběhu realizace projektu i během čerpání dotace.

15. dubna, 2024

Dotační podpora rozvoje cestovního ruchu v obcích

IROP zahájil příjem žádostí o dotaci na rozvoj veřejné infrastruktury udržitelného cestovního ruchu s důrazem…

8. června, 2023

Dotační podpora na opravu památek

IROP v červnu zahájí příjem žádostí o dotaci na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO…

7. listopadu, 2022

Dotace na revitalizace muzeí

Od října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na revitalizace, odbornou infrastrukturu…

Podporované oblasti dotací