Dotační oblast: Cestovní ruch

Zajistíme pro Vás dotaci na zlepšení stavu památek, muzeí a knihoven, digitalizaci nebo rozvoj naučných stezek, navigačních systémů, záchytných parkovišť, informačních center, či vodácké infrastruktury. Zpracujeme pro Vás studie proveditelnosti, zajistíme komplexní dotační management, poradíme Vám v průběhu realizace projektu i během čerpání dotace.

7. listopadu, 2022

Dotace na revitalizace muzeí

Od října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na revitalizace, odbornou infrastrukturu a vybavení pro činnost muzeí….

Podporované oblasti dotací