Dotační oblast: Veřejné osvětlení

Zajistíme dotaci na rekonstrukce systémů veřejného osvětlení, včetně doplnění světelných bodů, prvky „smart city“ nebo „smart lighting“. Obstaráme všechny potřebné přílohy k žádosti o dotaci, včetně energetického posudku, případně auditu. Zajistíme pasport veřejného osvětlení, zatřídění komunikací do tříd osvětlení, projektovou dokumentaci vč. výpočtů osvětlení a další potřebné podklady.

21. září, 2022

Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení, včetně stožárů a kabelizace

Využijte dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z Národního plánu obnovy na rekonstrukce a inovace…

Podporované oblasti dotací