Dotační oblast: Infrastruktura

Zajistíme dotační příspěvek pro Vaši obec na financování akcí v oblasti zvyšování bezpečnosti a bezbariérových chodníků, cyklostezek, nebo opravy místních komunikací. Posoudíme soulad projektové dokumentace s pravidly dotace. Vypracujeme pro Vás průvodní listy k žádostem, zajistíme potřebná stanoviska, vytvoříme videoprezentaci nebo obstaráme zprávu o intenzitě pěší dopravy v dané lokalitě.

SFDI poskytuje dotace na výstavbu cyklostezek

16. května, 2023

SFDI poskytuje dotace na výstavbu cyklostezek

Do 30.6.2023 je možné podávat žádosti o dotaci na výstavbu a opravy cyklistických stezek a také na zřízení jízdních pruhů…
Dotační výzva MMR na místní komunikace i veřejné budovy

12. dubna, 2023

Dotační výzva MMR na místní komunikace i veřejné budovy

Využijte dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na opravy místních komunikací a rekonstrukce…

12. prosince, 2022

IROP chystá výzvu na podporu zelené infrastruktury

Integrovaný regionální operační program 2021-2027 chystá na prosinec vyhlášení výzvy na podporu budování zelené infrastruktury měst a obcí pro zkvalitnění…

29. listopadu, 2022

Dotace na nákup elektromobilů pro obce

Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím, krajům, nebo dobrovolným svazkům obcí dotaci na nákup elektromobilů. V rámci výzvy je možné podpořit…

28. listopadu, 2022

SFDI poskytne příspěvky na zvyšování bezpečnosti

Využijte dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury na bezbariérové úpravy chodníků a financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy. Dne…

15. listopadu, 2022

Dotace na výstavbu a rekonstrukci chodníků

Využijte dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekty výstavby, modernizace či rekonstrukce komunikací pro pěší nebo komunikace pro…

1. listopadu, 2022

Dotace na výstavbu cyklostezek

Od 11. října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na infrastrukturu pro cyklistickou dopravu. V rámci projektu…

21. září, 2022

Podpora obnovy a rozvoje venkova

Získejte dotaci v rámci Podpory obnovy a rozvoje venkova z Ministerstva pro místní rozvoj.  Na co konkrétně můžete dotaci získat?

Podporované oblasti dotací