Dotační oblast: Infrastruktura

Zajistíme dotační příspěvek pro Vaši obec na financování akcí v oblasti zvyšování bezpečnosti a bezbariérových chodníků, cyklostezek, nebo opravy místních komunikací. Posoudíme soulad projektové dokumentace s pravidly dotace. Vypracujeme pro Vás průvodní listy k žádostem, zajistíme potřebná stanoviska, vytvoříme videoprezentaci nebo obstaráme zprávu o intenzitě pěší dopravy v dané lokalitě.

9. května, 2024

Dotační příspěvek na zvyšování bezpečnosti dopravy a bezbariérové úpravy chodníků

Státní fond dopravní infrastruktury nabízí dotační příspěvek na financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti…

25. září, 2023

Dotace na revitalizaci brownfieldů

Státní fond podpory investic nabízí obcím a krajům dotaci na revitalizaci území se starou stavební…

5. září, 2023

Dotační výzva MMR na zpracování územích plánů a jejich transformaci do jednotného standardu

Využijte dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora územně plánovacích činností obcí…
SFDI poskytuje dotace na výstavbu cyklostezek

16. května, 2023

Dotace na výstavbu cyklostezek

Do 30.6.2023 je možné podávat žádosti o dotaci na výstavbu a opravy cyklistických stezek a…
Dotační výzva MMR na místní komunikace i veřejné budovy

12. dubna, 2023

Dotace na  opravy místních komunikací a rekonstrukce veřejných budov

Využijte dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na…

12. prosince, 2022

Dotace na podporu budování zelené infrastruktury měst a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel

Integrovaný regionální operační program 2021-2027 chystá na prosinec vyhlášení výzvy na podporu budování zelené infrastruktury…

29. listopadu, 2022

Dotace na nákup elektromobilů pro obce

Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím, krajům, nebo dobrovolným svazkům obcí dotaci na nákup elektromobilů. V…

28. listopadu, 2022

Dotace na bezbariérové úpravy chodníků a zvyšování bezpečnosti dopravy

Využijte dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury na bezbariérové úpravy chodníků a financování opatření ke zvýšení…

15. listopadu, 2022

Dotace na výstavbu a rekonstrukci chodníků

Využijte dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekty výstavby, modernizace či rekonstrukce komunikací…

1. listopadu, 2022

Dotace na výstavbu cyklostezek

Od 11. října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na infrastrukturu pro…

Podporované oblasti dotací