Dotační oblast: Veřejná správa

Zprostředkujeme dotace na efektivní činnost veřejné správy (např. e-Government). Zajistíme pro Vás dotační podporu na elektronizaci služeb veřejné správy, automatizaci zpracování digitálních dat, či centralizaci, standardizaci a sdílení elektronických služeb veřejné správy (např. spisová služba). Zajistíme komplexní dotační management, poradíme Vám v průběhu realizace projektu i během čerpání dotace.

11. května, 2024

Dotační podpora projekčních činností na výstavbu nájemního bydlení pro obce

Využijte 100% dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Národního plánu obnovy na přípravu…

18. února, 2024

Finanční podpora přípravy projektů pro obce – pořízení PD, realizace studie proveditelnosti nebo architektonické a urbanistické soutěže

Využijte 100% dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci Národního plánu obnovy na přípravu…

21. září, 2023

Dotace na zpracování studií a plánů

V srpnu začal příjem žádostí o dotaci na zpracování studií a plánů, tj. plánu územního systému…

27. října, 2022

Dotace na rozvoj e-Governmentu

Od října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na rozvoj e-Governmentu. V…

Podporované oblasti dotací