Dotační podpora na opravu památek

IROP v červnu zahájí příjem žádostí o dotaci na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO včetně parků u těchto památek. Otevřeny budou 2 výzvy – 51. výzva IROP  určena pro projekty na území méně rozvinutých regionů a 52. výzva IROP pro projekty na území přechodových regionů. Podpora má za cíl zvýšit atraktivitu turistických cílů v České republice.

Výzvy č. 51 (MRR) a 52 (PR) jsou zaměřeny na:

a) revitalizaci památek a parků u památek,

b) posílení ochrany a odborné vybavení památek.

Podporována je realizace těchto aktivit:

 • revitalizace památek,
 • expozice,
 • depozitáře,
 • technické a technologické zázemí,
 • návštěvnická centra,
 • edukační centra,
 • restaurování, vybavení pro konzervaci a restaurování,
 • evidence a dokumentace mobiliárních fondů, včetně zařízení pro digitalizaci a aplikační software,
 • ochrana a zabezpečení památek,
 • parky u národních kulturních památek a u památek UNESCO nebo z Indikativního seznamu UNESCO,
 • parkoviště u památek – max. 5 % celkových způsobilých výdajů.

Další důležité informace k výzvám:

Památka musí být zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek ČR jako nemovitá národní kulturní památka nebo v Seznamu světového dědictví UNESCO nebo v Indikativním seznamu statků světového dědictví UNESCO. Toto bude ověřováno v Památkovém katalogu (pamatkovykatalog.cz). Výzvy jsou určeny pouze na revitalizaci těchto památek.

Součástí projektu musí být zpřístupnění podpořené památky nebo její části. Památka, která je předmětem projektu, nesměla být v minulosti podpořena z IROP 2014-2020 z výzev č. 13, 41, 48 a 52 (nevztahuje se na památku, která je NKP a současně je na Seznamu UNESCO).

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, sepsání studie proveditelnosti, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu


Minimální způsobilé výdaje:
5 000 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
20 000 000 Kč (památky UNESCO), 80 000 000 Kč (NPK)
Výše dotace:
70 % (MRR), 55 % (PR)
Číslo a druh výzvy:
51. (MRR) a 52. (PR) průběžná
Datum příjmu žádostí:
13. 6. 2023 – 13. 12. 2023 (ukončení příjmu žádostí je možné i dříve, po vyčerpání alokace)
Dotační program:
IROP 2021-2027
Oprávněný žadatel:
vlastník památky, subjekt s právem hospodaření

Zavolejte nám: 797 979 530