Dotace na energetické úspory bytových domů ve vlastnictví obcí

Program Nová zelená úsporám, jehož správcem je Ministerstvo životního prostředí, nabízí
podporu pro stávající bytové domy ve vlastnictví obcí, krajů, příspěvkových organizací,
vysokých škol, nadací a dalších subjektů veřejné správy. Finanční prostředky lze získat formou
jednotkové výše dotace na každé z podporovaných opatření.


Cílem výzvy je snížení energetické náročnosti stávajících bytových domů, zvýšení podílu
obnovitelných zdrojů energie a realizace adaptačních a mitigačních opatření v reakci na změnu
klimatu.

V rámci této dotační výzvy jsou podporovány následující oblasti:

 • zateplení stávajícího bytového domu,
 • zdroje energie (výměna zdrojů tepla, příprava teplé vody, fotovoltaické systémy,
 • větrání, teplo a odpadní vody),
 • adaptační a mitigační opatření (zelená střecha, dešťovka a ekomobilita),
 • bonusy (pro vybrané kraje, za kombinaci více opatření, za environmentálně šetrné
 • řešení projektu a bonus pro sociální byty).

Mezi příklady jednotkových výší podpory na daná opatření lze uvést:

 • zateplení stávajícího bytového domu (1 100 – 7 000 Kč/m2),
 • výměna zdroje tepla za teplené čerpadlo (40 000 – 90 000 Kč/bytovou jednotku),
 • výměna zdroje tepla za kotel na biomasu (50 000 Kč/b.j.),
 • solární ohřev vody (18 000 Kč/kW),
 • fotovoltaické systémy pro výrobu el. energie (15 000 – 22 000 Kč/1 kWp),
 • systémy větrání se zpětným získáváním tepla (50 000 Kč/b.j.),
 • centrální systém pro využití tepla z odpadní vody (25 000 Kč/b.j.),
 • zelená střecha (1 200 – 1 500 Kč/m2),
 • systém akumulace dešťové vody pro zálivku (od 55 000 Kč),
 • instalace dobíjecí stanice (35 000 Kč/dobíjecí bod),
 • bonus pro realizaci opatření v Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji a v dalších vybraných regionech a obcích (10 % z celkové výše podpory bez bonusů),
 • kombinační bonus (20 000 Kč za každé další opatření, max. 160 000 Kč),
 • bonus za environmentálně šetrné řešení projektu (až 60 000 Kč, podle výpočtu environmentálního hodnocení),
 • bonus pro sociální byty (až 150 000 Kč, pouze v kombinaci se zateplením).

V rámci programu jsou stanoveny například tyto důležité podmínky:

 • Pro podání žádosti je nezbytné mít vyhotovenou projektovou dokumentaci, energetické hodnocení a průkaz energetické náročnosti budovy vč. protokolu.
 • Podpora na jednotlivá opatření (bez bonusů) je omezena na max. 70 % přímých realizačních výdajů, uhrazených po 1. 1. 2021.
 • Podporu nelze poskytnout na opatření, na která byla již v minulosti přijata podpora z veřejných prostředků a u kterých neuplynula doba udržitelnosti.
 • Žádosti o podporu jsou přijímány kontinuálně a program platí pro celé území ČR.
 • V této výzvě lze podpořit pouze opatření pro stávající bytové domy, nikoliv pro novostavby bytových domů!

V případě zájmu o zajištění dotace či nezávazné konzultace se na nás neváhejte obrátit.
Zařídíme kompletní zpracování žádosti od přípravy projektu, přes podání žádosti, až po
přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
bez omezení
Maximální způsobilé výdaje:
bez omezení
Výše dotace:
jednotková výše dotace pro každé z podporovaných opatření, max. 70 % přímých realizačních výdajů
Číslo a druh výzvy:
Výzva č. 7/2023 NZÚ-ModFond-Bytové domy, průběžná
Datum příjmu žádostí:
19. 9. 2023 – 30. 6. 2028
Dotační program:
Nová zelená úsporám
Oprávněný žadatel:
obec, DSO, kraj, příspěvková organizace zřízená ÚSC, veřejnoprávní instituce, veřejné výzkumné instituce, vysoké školy, nadace, spolky a další.

Zavolejte nám: 797 979 530