Dotace na komunální FVE

Využijte dotaci v rámci Modernizačního fondu na pořízení fotovoltaických systémů na střechy a přístřešky veřejných (nekomerčních) budov, a to včetně ukládání energie, souvisejících rekonstrukcí střech a vnitřních rozvodů či pořízení systémů na řízení spotřeby energie.

1. 3. 2024 startuje příjem žádostí do výzev RES+ č. 3/2024 (pro obce do 3000 obyvatel) a RES+ č. 4/2024. Dotační výzvy jsou zaměřeny na podporu realizace těchto aktivit:

  • Instalace FVE s jedním nebo více předávacími místy do DS/PS instalovanými na budovách, či jiné infrastruktuře, včetně přístřešků vlastněných žadatelem a umístěných na území obce žadatele.
  • Sdružené projekty výstavby FVE (více dílčích projektů s více než jedním předávacím místem do DS/PS) umístěných na území obce žadatele nebo na území maximálně tří vzájemně sousedících obcí.

Společně s poskytovanou podporou na instalaci FVE mohou být dále podpořeny:

  • Systémy bateriové akumulace vyrobené elektřiny.
  • Vynucené investice do renovací konstrukcí střech, na kterých budou instalovány FVE, a do modernizace elektroinstalace v budovách s nově instalovanými FVE.
  • Systémy výroby vodíku elektrolýzou vody.
  • Zavedení energetického managementu, projektová příprava a činnost odborného technického a autorského dozoru a BOZP.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme pro Vás vypracování povinných příloh žádosti od energetického specialisty (Potvrzení technických a energetických parametrů), zpracování projektu a kompletní žádosti o dotaci, podání žádosti o dotaci v systému AIS SFŽP ČR, zpracování zadávací dokumentace a výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu a zajištění povinné publicity.


Minimální způsobilé výdaje:
bez omezení
Maximální způsobilé výdaje:
vychází z celkového instalovaného výkonu FVE, případně kapacity bateriové akumulace
Výše dotace:
max. 75 % (RES+ č. 3/2024), max. 45 % (RES+ č. 4/2024)
Číslo a druh výzvy:
ModF RES+ č. 3/2024 / jednokolová nesoutěžní
ModF RES+ č. 4/2024 / jednokolová nesoutěžní
Datum příjmu žádostí:
1. 3. – 31. 10. 2024
Dotační program:
Modernizační fond
Oprávněný žadatel:
výzva RES+ č. 3/2024 - obce do 3 000 obyvatel
výzva RES+ č. 4/2024 - obce, kraje, samosprávné městské obvody a městské části, církve a náboženské společnosti a jejich svazy a jimi evidované právnické osoby, žadatelem zřízené příspěvkové organizace nebo jím ze 100 % vlastněné právnické osoby a těmito plně vlastněné organizace a společnosti.

Zavolejte nám: 797 979 530