Dotace na zateplování a energetické úspory ve veřejných budovách

Dotace energetické úspory

Operační program Životní prostředí nabízí dotaci na komplexní úsporné projekty na veřejných budovách. Dotace umožní školám, obecním úřadům a dalším veřejným budovám získat finanční prostředky na zateplení, modernizaci vnitřního osvětlení, instalaci fotovoltaiky, zelené střechy i systémy pro zachytávání, úpravu a rozvod srážkových a šedých vod nebo dobíjecí stanici pro elektromobily. Výše dotace se počítá na základě dosažených energetických úspor.

Podporované aktivity

37. a 38. výzva OPŽP jsou zaměřeny na podporu realizace těchto aktivit:

 • Komplexní, či návazné stavební úpravy budov vedoucí ke zlepšení tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budovy.
 • Systémy nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla.
 • Rekonstrukce otopné soustavy.
 • Modernizace vnitřního osvětlení.
 • Vnější stínící prvky.
 • Technologie pro akumulaci, úpravu a rozvod šedých a srážkových vod v budovách za účelem splachování, zálivky, praní a dalších relevantních užití.
 • Výměna zdroje pro vytápění, chlazení nebo přípravu teplé vody využívajícího fosilní paliva nebo elektrickou energii za:
  • tepelné čerpadlo,
  • kotel na biomasu,
  • zařízení pro kombinovanou výrobu elektřiny a tepla či chladu využívající OZE.
 • Instalace solárně – termických systémů.
 • Instalace fotovoltaických systémů.
 • Rekonstrukce, či výměna stávajícího OZE za OZE, včetně rekonstrukce otopné soustavy.
 • Zavedení energetického managementu včetně řídícího softwaru a měřících a řídících prvků pro optimalizaci výroby a spotřeby energie.

Realizací projektu musí dojít k min. úspoře 30 % primární energie z neobnovitelných zdrojů oproti původnímu stavu. Po realizaci projektu nesmí být v budově pro vytápění nebo přípravu teplé vody využívána tuhá fosilní paliva.

Pro podání žádosti o dotaci je nutné mít připravenou projektovou dokumentaci či studii stavebně technologického řešení, energetický posudek, průkaz energetické náročnosti budovy, odborný posudek a položkový rozpočet.

Modelový příklad

Komplexní energeticko-úsporný projekt kombinuje několik úsporných opatření dohromady. Modelovým příkladem je budova školy, která fotovoltaikou osází svou střechu, zateplí okna a zavede technologie pro záchyt srážkových vod, které lze znovu využít například na splachování.

Shrnutí

37. výzva je určena pro Méně rozvinuté regiony (MRR): Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královéhradecký, Pardubický, Olomoucký, Moravskoslezský a Zlínský kraj

38. výzva je určena pro Přechodové regiony (PR): Středočeský, Jihočeský, Plzeňský, Jihomoravský kraj a Kraj Vysočina.

Oprávněný žadatel je obec, městská část, kraj, dobrovolný svazek obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvková organizace zřízení OSS a ÚSC, organizační složky státu, výzkumná instituce, škola, nadace, spolek, obecně prospěšná společnost, církve, státní podnik, obchodní společnosti vlastněná ze 100 % veřejným subjektem. Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, zajištění potřebných stanovisek a příloh, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
není stanoveno
Maximální způsobilé výdaje:
není stanoveno
Výše dotace:
40 - 70 % (dle dosažených energetických úspor)
Číslo a druh výzvy:
37. a 38. výzva / průběžná
Datum příjmu žádostí:
3. 4. 2023 – 1. 3. 2024
Dotační program:
OPŽP 2021 - 2027
Oprávněný žadatel:
Obec, městská část, kraj, dobrovolný svazek obcí, veřejnoprávní instituce, příspěvková organizace zřízení OSS a ÚSC, organizační složky státu, výzkumná instituce, škola, nadace, spolek, obecně prospěšná společnost, církve, státní podnik, obchodní společnosti vlastněná ze 100 % veřejným subjektem.

Zavolejte nám: 797 979 530