Pořízení elektromobilů pro sociální služby

Ministerstvo práce a sociálních věcí nabízí dotaci na nákup elektromobilů pro sociální služby z Národního plánu obnovy. V rámci výzvy s názvem Nákup nízkoemisních vozidel pro sociální služby II je možné podpořit nákup plug-in hybridů či elektromobilů. Cílem výzvy je především přispět k uspokojení poptávky po sociálních službách, poskytovaných terénní a ambulantní formou.

Pro terénní a ambulantní služby poskytované dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, je podporován nákup nových silničních vozidel do vlastnictví žadatele, která jsou rozdělena dle kategorií na:

  • M1 (osobní),
  • M2 a M3 do 7,5t (minibus),
  • N1 do 3,5 t (nákladní),

a to vozidel pouze s těmito alternativními pohony:

  • Plug-in electric hybrid (Vozidlo s více pohonnými jednotkami, které disponuje elektrickým pohonem a lze jej dobíjet i z externího zdroje elektrické energie (elektrické zásuvky).
  • Elektromobil (Vozidlo výhradně s elektro pohonem – bateriemi poháněný elektromobil.  Baterie se dobíjejí z externích zdrojů – domácí síť, veřejné rychlonabíječky atp. Elektromobil tedy přináší 100% bezemisní přepravu.)

V hodnocení budou bodově zvýhodněny projekty, v nichž budou pořizována vozidla, která budou mít kapacitu baterie vyšší než 10 kWh.

Podpořit je možné pouze projekty, které se zaměří na podporu nákupu vozidel pouze pro níže uvedené sociální služby, jež jsou poskytovány ambulantní a terénní formou, dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

  • Sociální poradenství (dle § 37 zákona o sociálních službách);
  • Služby sociální péče (dle § 38 zákona o sociálních službách);
  • Služby sociální prevence, (dle § 53 zákona o sociálních službách) – poskytované terénní nebo ambulantní formou.

Maximální možný počet vozidel podpořených v rámci této výzvy je 5.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, vypracování investičního (projektového) záměru, až po podání žádosti prostřednictvím portálu IS KP14+ aplikace MS2014+ i následného výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu. 


Minimální způsobilé výdaje:
250 tis. Kč bez DPH
Maximální způsobilé výdaje:
1 064 000 Kč bez DPH na elektromobil, nebo 792 000 Kč bez DPH na plug-in hybrid.
Výše dotace:
pro obce 100 % (bez DPH – DPH není uznatelný výdaj)
Číslo a druh výzvy:
31_23_066 / průběžná
Datum příjmu žádostí:
20. 7. 2023 - 31. 10. 2023
Dotační program:
Národní plán obnovy
Oprávněný žadatel:
obec; kraj; DSO; příspěvková organizace územního samosprávného celku; další právnické osoby, které může zakládat a zřizovat obec; spolky a pobočné spolky dle § 214-302 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník; obecně prospěšné společnosti zřízené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a další.

Zavolejte nám: 797 979 530