Dotace na bezbariérové úpravy chodníků a zvyšování bezpečnosti dopravy

Využijte dotaci Státního fondu dopravní infrastruktury na bezbariérové úpravy chodníků a financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy. Dne 2. 12. 2022 bude spuštěn přihlašovací systém ke konzultacím příspěvků. Vyhlášení výzvy se očekává začátkem roku 2023!

Dotační příspěvek se vztahuje na akce na dopravní infrastruktuře zaměřené ke zvýšení bezpečnosti dopravy nebo jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace podél silnic I., II., III. třídy nebo místních komunikacích schválených v rámci záměrů Národního rozvojového programu mobility pro všechny (dále jen „NRPM“), a dále akce zaměřené na úpravy dopravní infrastruktury směřující ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy a jejího zklidnění na silnicích I., II. nebo III. třídy.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, zajištění potřebných stanovisek a příloh, sčítání intenzity pěší dopravy, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
300 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
20 000 000 Kč
Výše dotace:
85 %
Číslo a druh výzvy:
Bezpečnost 2023
Datum příjmu žádostí:
21. 2. 2023 – 30. 6. 2023
Dotační program:
SFDI
Oprávněný žadatel:
Obec, resp. její organizační složka (např. městský obvod, městská či místní část).

Zavolejte nám: 797 979 530