Dotace na  opravy místních komunikací a rekonstrukce veřejných budov

Dotační výzva MMR na místní komunikace i veřejné budovy

Využijte dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora rozvoje regionů 2019+ na opravy místních komunikací a rekonstrukce veřejných budov (pouze pro obce do 3000 obyvatel).

Podpora obnovy místních komunikací je konkrétně zaměřena na:

  1. všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, parkovací zálivy včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy;
  2. místní komunikace vedené na mostních objektech (nadjezdy), včetně těchto objektů;
  3. dále pokud jsou nedílnou součástí obnovy dané místní komunikace:
  4. obnovu kanalizace, včetně úprav k odvádění vody,
  5. obnovu propustků, ostatních povrchových odvodňovacích zařízení, galérií, opěrných, zárubních, obkladních a parapetních zdí, taras, násypů a svahů, dělicích pásů, příkopů.

Předmětem žádosti o poskytnutí dotace může být jedna a více místních komunikací.

Rekonstrukce a přestavba veřejných budov je zaměřena na obnovu (rekonstrukce, modernizace, přestavba, přístavba) veřejných budov, které jsou využívané (plně nebo částečně) a jejichž provoz je plně hrazen z obecního rozpočtu. Jedná se např. o:

  • obchod,
  • obecní úřad,
  • školu, školku,
  • čekárny veřejné dopravy,
  • zařízení zdravotní péče.

Změna využití účelu budovy, například rekonstrukce objektu MŠ na budovu se sídlem OÚ, je možná.

Mezi uznatelné náklady patří rovněž zateplení obvodových stěn, zateplení střechy, výměny oken a dveří, rekonstrukce střechy/střešního pláště včetně zateplení, rekonstrukce fasády nebo výměna kotle včetně otopné soustavy.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management od přípravy projektu, přes podání žádosti, až po přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
500 000 Kč (dolní limit dotace na jednu akci)
Maximální způsobilé výdaje:
10 000 000 Kč (horní limit dotace na jednu akci)
Výše dotace:
50 % (místní komunikace), 80 % (veřejné budovy)
Číslo a druh výzvy:
Dotační výzva MMR ČR / kolová
Datum příjmu žádostí:
2. 5. 2023 – 5. 6. 2023
Dotační program:
Podpora rozvoje regionů 2019+
Oprávněný žadatel:
obce do 3 000 obyvatel; obce s 3 001 – 10 000 obyvatel

Zavolejte nám: 797 979 530