Dotace na podporu budování zelené infrastruktury měst a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel

Integrovaný regionální operační program 2021-2027 chystá na prosinec vyhlášení výzvy na podporu budování zelené infrastruktury měst a obcí pro zkvalitnění života a eliminaci dopadů klimatické změny na život obyvatel.

Výzvy č. 63 (MRR), 64 (PR) a 65 (VRR) budou zaměřeny na podporu realizace těchto aktivit:

  • ucelené (komplexní) projekty veřejných prostranství zaměřené na zelenou infrastrukturu (modrou i zelenou složku), veřejnou a technickou infrastrukturu a související opatření v řešeném území nezbytná pro rozvoj a zlepšení kvality ekosystémových služeb měst a obcí;
  • revitalizace a modernizace stávajících veřejných prostranství;
  • revitalizace a úprava nevyužívaných ploch.

Mezi příklady realizovaných projektů tedy patří např. obnova parku – vytvoření cestní sítě a umístění architektonických prvků a mobiliáře pro pasivní a aktivní odpočinek obyvatel v zeleni. Podporovány budou například prvky SMART řešení, výsadba vegetace, umístění vodních prvků, zelené střechy, instalace fotovoltaických panelů a mnohé další.

Podporovány budou projekty veřejných prostranství realizované na základě strategického rozvojového dokumentu, které vzniknou na základě participace s občany a budou umístěny v zastavěném nebo zastavitelném území obce či města. Nedílnou součástí žádosti o dotaci bude i Stanovisko AOPK ČR k realizaci projektu.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, zajištění potřebných stanovisek a příloh, po podání žádosti v systému ISKP21+, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
předpoklad 5 000 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
dle vyhlášené výzvy
Výše dotace:
dle vyhlášené výzvy
Číslo a druh výzvy:
63. (MRR), 64. (PR) a 65 (VRR) výzva /průběžná
Datum příjmu žádostí:
23. 1. 2024 – 10. 6. 2024
Dotační program:
IROP 2021-2027
Oprávněný žadatel:
Obec, kraj, organizace zřizované nebo zakládané obcemi /kraji ad.

Zavolejte nám: 797 979 530