Dotace na výstavbu a rekonstrukci chodníků

Využijte dotaci v rámci Integrovaného regionálního operačního programu na projekty výstavby, modernizace či rekonstrukce komunikací pro pěší nebo komunikace pro cyklisty, či projekty zaměřené na zvyšování bezpečnosti.

Výzvy č. 40 (MRR) a 41 (PR) jsou zaměřeny na podporu realizace těchto aktivit:

  • výstavba, modernizace a rekonstrukce komunikací pro pěší v trase nebo v křížení pozemní komunikace s vysokou intenzitou dopravy;
  • zvyšování bezpečnosti nemotorové dopravy stavebními úpravami komunikací pro pěší a pro cyklisty a instalací prvků zklidňujících dopravu v nehodových lokalitách (B).

Podporovány jsou rovněž další související výdaje, např.:

  • podchody, lávky, propustky, opěrné zdi;
  • místa pro přecházení a přechody pro chodce, jejich nasvětlení a ochranné ostrůvky;
  • svislé a vodorovné dopravní značení včetně zvýrazňujících prvků;
  • světelné signalizační zařízení řídící provoz samostatného přechodu pro chodce;  
  • veřejné osvětlení stezky a hlavního dopravního prostoru pozemní komunikace;
  • nástupiště autobusových, trolejbusových a tramvajových zastávek;
  • stezka pro cyklisty umístěná podél stezky pro chodce v přidruženém prostoru pozemní komunikace;
  • doprovodná zeleň.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, sepsání studie prveditelnosti, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu. 


Minimální způsobilé výdaje:
3 000 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
30 000 000 Kč
Výše dotace:
85 %
Číslo a druh výzvy:
40. (MRR) a 41. (PR) výzva /průběžná
Datum příjmu žádostí:
20. 10. 2022 – 6. 10. 2023 (ukončení příjmu žádostí je možné i dříve, po vyčerpání alokace)
Dotační program:
IROP 2021-2027
Oprávněný žadatel:
obec, DSO, kraj, organizace zřízená obcí, krajem nebo DSO, ŘSD ČR

Zavolejte nám: 797 979 530