Dotace na výstavbu cyklostezek

Od 11. října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na infrastrukturu pro cyklistickou dopravu. V rámci projektu je možné realizovat výstavbu, modernizaci či rekonstrukci vyhrazených komunikací pro cyklisty, které slouží buď k dopravě do zaměstnání, škol či za službami, nebo vedou na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR. V rámci dotace je možné rovněž realizovat doprovodnou cyklo infrastrukturu při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Výzvy č. 35 (MRR) a 36 (PR) jsou zaměřeny na podporu realizace těchto aktivit:

  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty sloužících k dopravě do zaměstnání, škol a za službami, včetně doprovodné infrastruktury.
  • Výstavba, modernizace a rekonstrukce vyhrazených komunikací pro cyklisty na hlavních trasách cyklistické dopravy v ČR, včetně doprovodné infrastruktury.
  • Realizace doprovodné cyklistické infrastruktury při vyhrazených komunikacích pro cyklisty s vysokou intenzitou dopravy.

Podporovány jsou rovněž další související výdaje, např.:

  • Infrastruktura pro parkování jízdních kol (pevné stojany, uzamykatelné boxy, příslušné zpevněné a nezpevněné plochy, přístřešky, osvětlení, detekce obsazenosti, nabíjecí stanice k dobíjení elektrokol), odpočívky a jejich další vybavení (lavičky, stolky, přístřešky, osvětlení, infopanely a mapy, odpadkové koše, pítka, toalety, servisní nářadí).
  • Trvalý automatický sčítač cyklistické dopravy.
  • Stezka pro chodce umístěná podél stezky pro cyklisty v přidruženém prostoru pozemní komunikace.
  • Doprovodná zeleň.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, sepsání studie prveditelnosti, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu. 


Minimální způsobilé výdaje:
3 000 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
50 000 000 Kč
Výše dotace:
85 %
Číslo a druh výzvy:
35. (MRR) a 36. (PR) výzva /průběžná
Datum příjmu žádostí:
11. 10. 2022 – 27. 9. 2023 (ukončení příjmu žádostí je možné i dříve, po vyčerpání alokace)
Dotační program:
IROP 2021-2027
Oprávněný žadatel:
obec, DSO, kraj, organizace zřízená obcí, krajem nebo DSO.

Zavolejte nám: 797 979 530