Dotační výzva MMR na zpracování územích plánů a jejich transformaci do jednotného standardu

Využijte dotaci Ministerstva pro místní rozvoj ČR v rámci programu Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+ na zpracování územních plánů a jejich transformaci do jednotného standardu (pouze pro obce do 5000 obyvatel).

V rámci dotační výzvy jsou podporovány tyto aktivity:

  • Aktivita 1 – Územní plán – jednotný standard,
  • Aktivita 2 – Změna územního plánu – jednotný standard.

Aktivita 1 Územní plán – jednotný standard zahrnuje:

  • zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání včetně variant řešení návrhu;
  • vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území (pokud je nutno vypracovat posouzení SEA, či NATURA 2000);
  • zpracování úpravy návrhu územního plánu pro veřejné projednání, v jednotném standardu;
  • zpracování úpravy návrhu územního plánu před vydáním v jednotném standardu, podle stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcích předpisů.

Oprávněným žadatelem v případě Aktivity 1 je obec, která nemá žádný územní plán, nebo má územní plán obce nebo územní plán sídelního útvaru schválený zastupitelstvem obce před 1. 1. 2007.

Aktivita 2 – Změna územního plánu – jednotný standard zahrnuje:

  • zpracování návrhu změny územního plánu pro společné jednání – jednotný standard;
  • zpracování návrhu změny územního plánu pro veřejné projednání – jednotný standard;
  • zpracování úpravy návrhu změny územního plánu před vydáním – jednotný standard;
  • zpracování úplného znění územního plánu po vydání změny územního plánu.

Oprávněným žadatelem v případě Aktivity 2 je obec, která nemá dosud zpracovaný územní plán v jednotném standardu a změna územního plánu je realizována k územnímu plánu, který byl vydán po 1. 1. 2007, popřípadě obec, která čerpala dotaci z národních programů nebo strukturálních fondů (IOP/IROP) na zpracování nového územního plánu a nemá ho vyhotoven v jednotném standardu.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci Vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management od přípravy projektu, přes podání žádosti v systému DIS ZAD, po kompletní administraci projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
není stanoveno
Maximální způsobilé výdaje:
není stanoveno
Výše dotace:
• 80 % souhrnné výše uznatelných výdajů na zpracování územního plánu, max. však 500 tis. Kč na jeden územní plán (Aktivita 1 – Územní plány – jednotný standard).
• 90 % souhrnné výše uznatelných výdajů za zpracování dokumentace v jednotném standardu, max. však 250 tis. Kč na jednu změnu územního plánu (Aktivita 2 – Změny územních plánů – jednotný standard)
Číslo a druh výzvy:
1/2023/117D55100 / průběžná
Datum příjmu žádostí:
14. 3. 2023 – 31. 10. 2023 (12:00 hod.)
Dotační program:
117 55 Podpora územně plánovacích činností obcí 2023+
Oprávněný žadatel:
obce do 5 000 obyvatel

Zavolejte nám: 797 979 530