Dotace na kompostéry i kelímky

68. výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 bude zaměřena na pořízení domácích kompostérů i štěpkovačů, vratného nádobí, včetně myček nádobí, nebo na zprovoznění RE-USE center. Doplňkově podpoří také nakládání s odpady (výstavbu a modernizaci sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT).

Výzva č. 68 bude zaměřena na podporu realizace těchto aktivit:

  • Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
  • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků, včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků.
  • Pořízení opakovaně použitelného nádobí na obecní akce (talíře, kelímky, příbory atd.).

Součástí projektů může být rovněž infrastruktura pro nakládání s odpady (musí tvořit minoritní část projektu – méně než 30 % způsobilých nákladů projektu), jedná se zejména o:

  • Výstavba a modernizace sběrných dvorů.
  • Systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz komunálního odpadu (např. nové kontejnery na sběrná hnízda).
  • Podpora door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, sepsání analýzy potenciálu produkce odpadů, po podání žádosti v systému ISKP21+, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
500 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
bez omezení
Výše dotace:
až 85 %
Číslo a druh výzvy:
68. výzva, průběžná
Datum příjmu žádostí:
28. 8. 2024 - 28. 2. 2025 (ukončení příjmu žádostí je možné i dříve, po vyčerpání alokace)
Dotační program:
OPŽP 2021-2027
Oprávněný žadatel:
Obec, DSO, kraj, příspěvková organizace zřízená OSS a ÚSC, obchodní společnost a družstvo (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem).

Zavolejte nám: 797 979 530