Dotace na odpadové hospodářství

59. výzva v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 je zaměřena na výstavbu
a modernizaci sběrných dvorů, doplnění a zefektivnění systému odděleného sběru/svozu
zejména komunálních odpadů včetně podpory door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT
(„Pay-as-You-Throw“). Doplňkově podpoří také prevenci vzniku odpadů – domácí kompostéry,
RE-USE centra, vratné nádobí a obaly.

Výzva č. 59 bude zaměřena na podporu realizace těchto aktivit:

  • Výstavba a modernizace sběrných dvorů.
  • Systémy pro separaci/oddělený sběr a svoz komunálního odpadu (např. nové
    kontejnery na sběrná hnízda).
  • Podpora door-to-door systémů a zavádění systémů PAYT.

Součástí projektů může být rovněž infrastruktura pro předcházení vzniku odpadů (musí tvořit
minoritní část projektu – méně než 30 % způsobilých nákladů projektu), jedná se zejména o:

  • Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
  • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků, včetně aktivit pro opravy a prodlužování
    životnosti výrobků.
  • Pořízení opakovaně použitelného nádobí na obecní akce (talíře, kelímky, příbory atd.).

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, sepsání analýzy potenciálu produkce odpadů, po podání žádosti v systému ISKP21+, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
500 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
bez omezení
Výše dotace:
70-85 %
Číslo a druh výzvy:
59. výzva /průběžná
Datum příjmu žádostí:
31. 1. 2024 - 16. 2. 2024
Dotační program:
OPŽP 2021-2027
Oprávněný žadatel:
obec, DSO, kraj, příspěvková organizace zřízená OSS a ÚSC, obchodní společnost a družstvo (ze 100 % vlastněná veřejným subjektem)

Zavolejte nám: 797 979 530