Dotace na prevenci vzniku odpadů a modernizaci sběrných dvorů

Využijte dotaci v rámci Operačního programu Životní prostředí 2021-2027 na projekty nákupu kompostérů a opakovaně použitelného nádobí a obalů pro předcházení vzniku komunálních odpadů, nebo realizaci RE-USE center a výstavby a modernizace sběrných dvorů.

Výzva č. 24 bude zaměřena na podporu realizace těchto aktivit:

  • Kompostéry pro předcházení vzniku komunálních odpadů.
  • RE-USE centra pro opětovné použití výrobků včetně aktivit pro opravy a prodlužování životnosti výrobků.
  • Podpora prevence vzniku odpadů z jednorázového nádobí nebo jednorázových obalů.
  • Výstavba a modernizace sběrných dvorů.

Plánované datum vyhlášení výzvy je 7. 12. 2022, kdy budou zveřejněny podmínky výzvy. Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, sepsání analýzy potenciálu produkce odpadů, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
500 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
bez omezení
Výše dotace:
85 %
Číslo a druh výzvy:
24. výzva /průběžná
Datum příjmu žádostí:
21. 12. 2022 – 20. 3. 2023
Dotační program:
OPŽP 2021-2027
Oprávněný žadatel:
Obec, DSO, kraj, příspěvková organizace zřízená OSS a ÚSC ad.

Zavolejte nám: 797 979 530