Dotace na rekonstrukci veřejného osvětlení, včetně stožárů a kabelizace

Využijte dotaci Ministerstva průmyslu a obchodu ČR z Národního plánu obnovy na rekonstrukce a inovace soustav veřejného osvětlení měst a obcí za účelem dosažení úspory elektrické energie. Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy veřejného osvětlení včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení.

Aktuální dotační výzva č. NPO 1/2022 je zaměřena na podporu realizace těchto aktivit:

 • Rekonstrukce VO – Dotace se vztahuje na rekonstrukci soustavy VO včetně doplnění světelných bodů pro zajištění požadavků norem na osvětlení. Dotaci není možné čerpat na výstavbu nové soustavy veřejného osvětlení. Výše dotace je 30 Kč na 1 ušetřenou kWh elektrické energie ročně. Maximální výše dotace na jedno identifikační číslo a rok:
 • 4 mil. Kč pro obce do 10 000 obyvatel včetně,
 • 10 mil. Kč pro obce nad 10 000 obyvatel.
 • Podpora přípravy pro dobíjecí stanice – Dotace na přípravu kabeláže pro dobíjecí bod.
  • Max. počet podpořených příprav dobíjecích bodů na obec/projekt je stanoven na 50 bodů.
  • Podmínkou je výstavba dobíjecí stanice do 5 let od získání dotace.

Mezi způsobilé výdaje patří:

 • Kabeláž mezi svítidlem a svorkovnicí,
 • Kabeláž pro dobíjecí body (EV ready),
 • Nástavce, výložníky,
 • Prvky „smart city“,
 • Prvky „smart lighting“,
 • Revize elektro,
 • Rozvaděč včetně elektro-výzbroje,
 • Stožáry vč. základů,
 • Svítidla (včetně doplnění SB pro splnění požadavků norem ČSN EN 13201),
 • Svorkovnice,
 • TDI,
 • Výdaje na práci (montáž a demontáž svítidel, instalace stožárů, instalace kabeláže pro EV ready, náklady na plošiny),
 • Výdaje na seřízení řídících prvků,
 • Výdaje na soubor technických dokumentů (pasport, generel, projektová dokumentace, energetický posudek, energetický posudek pro ZVA, měření osvětlení po realizaci projektu),
 • DPH – v případě, že zadavatel nebude žádat o odpočet na vstupu.

Pro úspěšné podání žádosti o dotaci je potřeba:

 • pasport veřejného osvětlení,
 • vypracovaná projektová dokumentace spolu s rozpočtem akce,
 • energetický posudek a energetický audit,
 • přehled zatřídění komunikací do tříd osvětlenosti a další podklady.

Všechny tyto povinné přílohy pro vás zajistíme a vypracujeme!

Mezi kritéria přijatelnosti patří:

 • Úspora primární elektrické energie minimálně 30 %.
 • Náhradní teplota chromatičnosti Tc musí být menší nebo rovna 2700 K.
 • Parametry osvětlení řešených úseků komunikací musí splnit požadavky norem ČSN EN 13201.
 • Parametry rušivého světla musí splňovat požadavky platné legislativy.

Shrnutí

Máte zájem o modernizaci či o rekonstrukci veřejného osvětlení s výší dotace až 100 %? Chybí Vám na realizaci takového projektu finanční prostředky či jen zkrátka chcete ušetřit peníze z rozpočtu obce? Využijte dotaci od MPO z Národního plánu obnovy na rekonstrukci veřejného osvětlení! Zařídíme kompletní zpracování žádosti, včetně jejího podání. V další fázi za vás realizujeme výběrové řízení a také vypracujeme povinné závěrečné vyhodnocení celé akce.


Minimální způsobilé výdaje:
bez omezení
Maximální způsobilé výdaje:
Obec nad 10 000 obyv. max 100% (max. do výše 10 000 000 Kč).
Obec do 10 000 obyv. max 100 % (max. do výše 4 000 000 Kč)
Výše dotace:
až 100 %
Číslo a druh výzvy:
Výzva č. NPO 1/2022 / Průběžná
Datum příjmu žádostí:
5. 5. 2022 – 31. 12. 2024
Dotační program:
Národní plán obnovy
Oprávněný žadatel:
Obec nebo společnost vlastněná ze 100 % obcí, která se NENACHÁZÍ na území Národních parků.

Zavolejte nám: 797 979 530