Dotace na nákup elektromobilů pro obce

Ministerstvo životního prostředí nabízí obcím, krajům, nebo dobrovolným svazkům obcí dotaci na nákup elektromobilů. V rámci výzvy je možné podpořit nákup vozidel s alternativním pohonem, vozidla s vodíkovým pohonem, včetně dobíjecích bodů. Cílem výzvy je rozvoj potřebné infrastruktury pro vozidla na alternativní paliva a zvýšení počtu těchto vozidel v České republice za účelem zlepšení kvality ovzduší a snížení emisí z dopravy.

Výzva č. 3/2022 je zaměřena na podporu realizace těchto aktivit:

  • Nákup elektromobilů;
  • Nákup automobilů s vodíkovým pohonem;
  • Chytré neveřejné dobíjecí stanice pro dobíjení elektromobilů.

Elektromobily jsou dnes čím dál běžnější i v našich končinách. Elektromobilita je prostě na vzestupu po celém světě. Důvod je jednoduchý – nižší provozní náklady a ochrana životního prostředí. Využijte tedy dotaci MŽP na pořízení elektromobilu i pro Vaši obec!

Nadále podporu získat, jedná se například o osobní automobily, malá užitková vozidla, nebo motorky. V současné době již není k dispozici podpora na vozidla kategorií M2, M3, N1, N2, SS,  vyčleněná alokace 200 milionů korun byla vyčerpána.

V případě, že se bude jednat o náhradu stávajících vozidel na fosilní paliva, tj. bude ze strany žadatele/příjemce jednoznačně prokázáno vyřazení vozidla z povozu (vyřazení z registru vozidel a ekologická likvidace), je max. podpora na jedno vozidlo navýšena o 20 %.

Po splnění formálních náležitostí, podmínek přijatelnosti a příp. vyhodnocení žadatele projekt postupuje do procesu výběru projektu k financování. U průběžné výzvy jsou žádosti, které spěšně prošly předcházejícími kontrolami řazeny dle data a času registrace žádosti.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu. 


Minimální způsobilé výdaje:
fixní dotace
Maximální způsobilé výdaje:
fixní dotace
Výše dotace:
fixní dotace na daný typ vozidla/neveřejné dobíjecí stanice s maximální procentuální hranicí 50 %
Číslo a druh výzvy:
č. 3/2022
Datum příjmu žádostí:
od 6. 6. 2022 do 15. 12. 2023
Dotační program:
Národní program Životní prostředí
Oprávněný žadatel:
obec, kraj, DSO, státní podnik, veřejnoprávní instituce ad.

Zavolejte nám: 797 979 530