Dotace na rekonstrukci mateřských i základních škol

Využijte dotaci Ministerstva financí ČR na opravu, modernizaci či výstavbu (nástavbu, vestavbu, přístavbu) základních a mateřských škol zřizovaných obcemi, včetně technického či provozního zařízení. Dotace je určena pro obce do 3 000 obyvatel.

Program Ministerstva financí ČR je zaměřen na podporu realizace těchto aktivit:

  • rekonstrukci uvnitř výukových prostor či zázemí personálu, družiny apod.,
  • rekonstrukci či výměnu vybavení pevně spjatého se stavbou uvnitř výukových prostor či veškerého zázemí vč. stravování,
  • rozšíření výukových kapacit ZŠ, MŠ (přestavbou, přístavbou, výstavbou, nástavbou, vestavbou) a také změnou stávajícího dispozičního řešení, s výjimkou výstavby nové tělocvičny,
  • rekonstrukci či výměnu technických či provozních zařízení vč. rekonstrukce příslušného zázemí, výdaje na bezbariérovost,
  • rekonstrukci či modernizaci budov školských zařízení (obnova či zateplení pláště, obnova či výměna střechy, komína, oken, dveří apod.), zásobovací rampy, inženýrské sítě a rozvody vody, tepla (včetně kotelny), elektrické energie, ČOV a dalších zařízení, jejichž technický stav brání udržet hygienický a bezpečnostní komfort zařízení.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu.


Minimální způsobilé výdaje:
2 000 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
20 000 000 Kč
Výše dotace:
70 %
Číslo a druh výzvy:
Výzva č. 1
Datum příjmu žádostí:
25. 1. 2023 – 3. 3. 2023
Dotační program:
Program MF ČR 29823
Oprávněný žadatel:
obce do 3000 obyvatel; DSO, kde průměr počtu obyvatel členských obcí nepřesáhne 3 000 obyvatel

Zavolejte nám: 797 979 530