Dotace na rozvoj e-Governmentu

Od října probíhá příjem žádostí o dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu 2021-2027, zaměřených na rozvoj e-Governmentu. V rámci výzvy je možné podpořit elektronizaci vybraných služeb veřejné správy, automatizaci zpracování digitálních dat nebo centralizaci, standardizaci a sdílení elektronických služeb veřejné správy (např. spisová služba) a mnoho dalších aktivit.

Výzvy č. 8 (MRR) a 9 (PR) jsou zaměřeny na podporu realizace těchto aktivit:

  • Elektronizace vybraných služeb veřejné správy.
  • Rozšíření propojeného datového fondu.
  • Integrace elektronických služeb veřejné správy a informací o službách veřejné správy na portál gov.cz.
  • Opatření vedoucí k intenzivnímu využívání existujících bezpečných systémů elektronické identifikace.
  • Publikace dat veřejné správy jako OpenData.
  • Vytvoření eGovernment cloud.
  • Transakční portálová řešení s využitím zaručené elektronické identity.
  • Automatizace zpracování digitálních dat (robotizace).
  • Centralizace, standardizace a sdílení elektronických služeb veřejné správy.

Pokud máte zájem o zajištění dotace, či jen o nezávaznou konzultaci vašeho záměru, neváhejte se na nás obrátit. Zařídíme kompletní dotační management, od přípravy projektu, sepsání studie proveditelnosti, po podání žádosti, přípravu výběrového řízení, včetně kompletní administrace projektu. 


Minimální způsobilé výdaje:
1 000 000 Kč
Maximální způsobilé výdaje:
50 000 000 Kč
Výše dotace:
85 %
Číslo a druh výzvy:
8. (MRR) a 9. (PR) výzva /průběžná
Datum příjmu žádostí:
17. 10. 2022 – 28. 2. 2023 (ukončení příjmu žádostí je možné i dříve, po vyčerpání alokace)
Dotační program:
IROP 2021-2027
Oprávněný žadatel:
obec, kraj, organizace zřízená obcí, krajem, státní podnik, státní organizace ad.

Zavolejte nám: 797 979 530